ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci webových stránek www.withus-fitouts.eu zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci vyplnění formuláře, zasláním poptávky nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Zpracováváme pouze osobní údaje, které sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
 • si objednáte službu na našich webových stránkách,
 • nám pošlete poptávku na naše služby
 • s námi uzavřete smlouvu nebo objednávku,
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Konkrétně pak zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní informace o zákaznících WithUs Fit-Outs nebo potenciálních zákaznících a jejich kontaktních osobách (jméno a příjmení, příp. název společnosti, poštovní adresa a telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • Další informace, které jsou nutné k plnění požadavků zákazníků nebo potenciálních zákazníků WithUs Fit-Outs a informace nutné pro realizaci smluvních vztahů nebo projektu s našimi zákazníky.
 • Nepřímé údaje:
  IP adresa
  Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
  Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek a další informace pro analýzu návštěvnosti.

 

Za jakým účelem údaje spravujeme

Za jakým účelem údaje spravujeme
Údaje, které nám poskytujete, používá WithUs Fit-Outs k tomu, abychom vás mohli kontaktovat s odpovědí na vaše požadavky pro účely plnění smlouvy, vyřízení vaší poptávky nebo objednávek nebo za účelem informovat vás o novinkách.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby.

Přečtete si více, za jakým účelem WithUs Fit-Outs spravuje jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění:

Vyplnění poptávkového formuláře – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány.

Vyplnění kontaktního formuláře / zaslání e-mailu – V rámci vyplnění kontaktního formuláře na našich webových stránkách, který slouží pro poptání našich služeb nebo pro zaslání dotazu či jiné informace, sbíráme osobní data pouze za účelem zpětného kontaktování s odpovědí.

Newsletter – Osobní údaje spravujeme za účelem zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb v rámci přímého marketingu. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od okamžiku elektronické registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Zasílání Newsletteru je možné odvolat v každém obchodním sdělení v zápatí pomocí odkazu „Odhlásit odběr“ nebo jemu podobnému, případně prostřednictvím e-mailu info@withus-fitouts.eu.

Veškeré osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky nebo užíváním určité služby).
 • Plnění právních povinností nebo realizace oprávněného zájmu.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se WithUs Fit-Outs snaží v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu je omezena jejich manipulace, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále všechny výše zmíněné webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat.

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti:

ACTIVE 24, s.r.o., IČO: 25115804, se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, zapsané u Městského soudu v Praze.

Předání osobních údajů třetím osobám

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem – WithUs Fit-Outs. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Osobní údaje mohou tedy zpracovávat i tito zpracovatelé:

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Slibujeme však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást maximální nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo:

 Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.

 • Požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Být informován o porušení zabezpečení osobních údajů.
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo připomínku ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo souborů cookies, kontaktujte napřímo:
WithUs Fit-Outs s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
web: www.withus-fitouts.eu
e-mail: info@withus-fitouts.eu
telefon: +421 915 797 762

COOKIES

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že webové stránky www.withus-fitouts.eu využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Stránky www.withus-fitouts.eu používají cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?

Všeobecně lze soubory Cookies neboli dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatování si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnů až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu. Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat webové stránky a nabídnout vám relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nelze je spojovat s jakýmikoli jinými daty.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Zapamatování si osobního nastavení – Cookies webovým stránkám umožňují usnadnit vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu.

Pro funkce zabezpečeného přenosu dat při procházení webu.

Statistické údaje – Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které pomáhají k dalšímu rozvoji podnikání. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Zobrazování reklamy – Cookies umožňují lepší cílení reklamy pro uživatele a návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostal reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem.

Pro tento typ reklamy využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

 • CZ, a.s. (Sklik). Více informací ZDE.
 • Google (GoogleAds) Více informací ZDE.
 • Facebook (Facebook Pixel). Více informací ZDE.

 

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo chcete smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

 

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů lze průběžně upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Provozovatelem stránek je:

WithUs Fit-Outs s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, IČ 17521432, DIČ CZ17521432.

 

Poslední aktualizace 01. 08. 2023.